Fotoğraf Kullanım İzni

FOTOĞRAF KULLANIM İZNİ

K o n u : MODELPORT KÜLTÜR EĞT. VE GÖST. HİZMETLERİ A.Ş’ne (kısaca MODELPORT) ait “İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi” kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına katılım amacıyla çektiğim ve gönderdiğim sergi fotoğraflarının Modelport tarafından kullanımına dair izin belgesi
Modelport’un yukarıda belirtilen fotoğraflarımı kullanmasına yetki ve izin veriyorum.
Fotoğraflarımın, Modelport tarafından, önceden onayıma gerek olmadan, her türlü görsel, işitsel eser içerisinde, basılı malzemelerde, video içerisinde, tanıtım ve reklam filmlerinde, ve/veya dijital materyallerde, ayrıca Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında, bülten, duyuru, tanıtım vb alanlarda kullanılmasına, bahse konu fotoğraflarımın kullanıldığı bu materyallerin umumi mahallerde dağıtılmasına, oynatılmasına, gösterilmesine yer, sayı, süre kısıtlaması olmaksızın izin veriyorum.
Modelport’un, belirtilen kullanım alanları için, fotoğrafları düzenlemesine, değiştirmesine, kopyalamasına veya dağıtmasına izin veriyorum.
Herhangi bir maddi tazminat almayacağımı anlıyor ve kabul ediyorum.